Dagens namn: Torborg, Torvald
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Torborg

Torborg eller Thorborg är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Bildat av gudanamnet Tor och efterleden borg - "beskydd". Namnet Thorborg förekommer på en sköldmö i den isländska Rolf Götrikssons saga, men någon tidig användning av namnet finns inte belagd. En variant - Thorbjörg - förekom dock i Bohuslän på 1500-talet. Den moderna användningen av namnet har sitt upphov i 1800-talets nationalromantik och namnet var populärt en bit in på 1900-talet. Bland unga flickor är det nästan obefintligt. Torborg/Thorborg används också som efternamn.

Det fanns 31 december 2009 totalt 1 905 kvinnor i Sverige med förnamnet Torborg eller Thorborg, varav 485 hade det som tilltalsnamn. Det finns också en handfull män som heter Torborg som andranamn. Ingen flicka har fått det som tilltalsnamn det senaste decenniet, och endast ett par stycken per år har fått det som andranamn.

Namnsdag: 17 juni (Sedan 1901)

Källa - Wikipedia

Torvald

Torvald eller Thorvald är ett mansnamn med fornnordiskt ursprung. Det förekommer som runstensnamn och är bildat av gudanamnet Tor och vald - "härskare".

Torvald tillhör de namn som populariserades genom 1800-talets nationalromantik och var inte helt ovanligt under första halvan av 1900-talet. Bland dagens pojkar förekommer det nästan uteslutande som andranamn.

Det fanns 31 december 2009 totalt 2 520 personer i Sverige med förnamnet Torvald/Thorvald/Torwald/Thorwald, varav 435 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 5 pojkar namnet, varav ingen som tilltalsnamn.

Namnsdag: 17 juni (sedan 1901, 1986-1992 26 februari).

Torvald Helmer, rollfigur i Ett dockhem

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET